Presentacions orals del treball per àmbits

Dilluns 18 de juny, durant tot el matí, es van fer les presentacions orals del treball per àmbits de l’alumnat de 3r d’ESO i 2n d’ESO.

Les presentacions orals i els treballs escrits estan dissenyats per a potenciar les capacitats de l’alumnat més enllà del currículum, altrament conegut com a enriquiment, i serviran per arredonir notes de la matèria de què han fet el treball.

   

Enhorabona!

Es mereixen un reconeixement per l’esforç fet.