Places disponibles a les classes d’estudi assistit

Les classes d’estudi assistit gratuït per a l’alumnat d’ESO ja han començat i queden places lliures.

Les sessions són dilluns, dimarts, dimecres i dijous de 15.30 a 16.30 h.

S’hi treballen tècniques d’estudi, planificació del temps i del treball i activitats relacionades amb les matèries del curs acadèmic.

Demaneu el full d’inscripció a consergeria i lliureu-lo emplenat.

Aquesta oferta educativa forma part del Pla educatiu d’entorn i està emmarcada en el Projecte amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA), impulsat pel Departament d’Educació, el Ministerio de Educación i el Fons Social Europeu.