CFGS Animació Sociocultural i Turística

CFGS Animació Sociocultural i Turística

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística.

Competència professional

Programar, organitzar, implementar i avaluar intervencions d’animació sociocultural i turística, tot promovent la participació activa de les persones i grups destinataris, i coordinant les actuacions dels professionals i voluntaris al seu càrrec.

Àmbits professionals

El tècnic/a en animació sociocultural i turística exercirà la seva activitat al sector de serveis a la comunitat: desenvolupament comunitari i informació juvenil; al sector dels serveis culturals: de lectura i informació, tecnologies de la informació i la comunicació, i de recursos i productes culturals diversos; al sector de serveis turístics i al sector de l’oci i del temps de lleure: d’activitats lúdiques i esportives, mediambientals i a l’aire lliure.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 350 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres.
 • 2n curs: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dimarts a divendres.

Quins mòduls s’imparteixen?

Primer curs:

   • MP1 Context de l’animació sociocultural
   • MP2 Metodologia de la intervenció social
   • MP3 Animació turística
   • MP5 Dinamització grupal
   • MP8 Informació juvenil
   • MP9 Intervenció socioeducativa amb joves
   • MP11 Anglès
   • MP12 Formació i Orientació Laboral
   • Tutoria

Segon curs:

   • MP4 Activitats d’oci i temps lliure
   • MP6 Animació i gestió cultural
   • MP7 Desenvolupament comunitari
   • MP10 Primers auxilis
   • MP13 Empresa i Iniciativa Emprenedora
   • MP14 Projecte d’animació sociocultural i turística
   • MP15 Formació en centres de treball
   • Tutoria

Condicions d’accés, tràmits i continuïtat

Clica aquí per veure les condicions d’accés, els tràmits i la continuïtat d’aquest cicle formatiu.

Accés a estudis universitaris

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. També es pot obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.