Exempcions d’FCT

Hi ha dos terminis cada curs en què es poden sol·licitar exempcions de FCT. Un és el mes d’octubre i l’altre al febrer. Cal presentar el model de sol·licitud emplenat amb la documentació requerida, al tutor/a de grup, en el cas de primer curs, o bé, al tutor/a de FCT en el cas de segon.

Els requisits per a sol·licitar exempció de FCT són els següents:

Sol·licitud d’exempció de FCT curs 2019-2020

Exempció

Supòsit

Documentació a aportar

Hores FCT

PARCIAL

Experiència professional en el mateix camp, tipus i grau de competències professionals del cicle que l’alumne està cursant.

Cal acreditar, com a mínim, la meitat de les hores del mòdul de FCT:

Exempció d’un 50%

1- Informe de Vida Laboral de la Tresoreria general de la Seguretat Social.

2 – Certificat de l’entitat, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli l’activitat, funcions i tasques que s´ han realitzat a l’empresa. També, en el cas de TEI, l’edat dels infants.

192- TEI

192- TIS

192- TAPD

192- TPIG

175- TAST

Experiència professional en qualsevol activitat professional.

Cal acreditar, com a mínim, el doble de les hores del mòdul de FCT:

Exempció d’un 25%

Informe de Vida Laboral de la Tresoreria general de la Seguretat Social.

288- TEI

288- TIS

288- TAPD

288- TPIG

263- TAST

o bé:

288- TEI

288- TIS

288- TAPD

288-TPIG

263-TAST

Realització com a mínim de 250 hores de voluntariat, relacionades amb les competències professionals del cicle que l’alumne està cursant. (Acord Reunió FP curs 2002-2003):

Exempció d’un 25% ó 50% (segons les tasques realitzades)

Cal tenir en compte que l’empresa ha d’estar al Registre d’Entitats de Voluntariat reconegudes per la Generalitat: https://dps.gencat.cat/cen/prepararCercaEntitats.do

Certificat de l’entitat, on constin les hores de voluntariat i que detalli l’activitat, funcions i tasques que s´ han realitzat a l’empresa. També, en el cas de TEI, l’edat dels infants.

288- TEI

288- TIS

288- TAPD

288- TPIG

263- TAST

o bé:

192- TEI

192- TIS

192- TAPD

192- TPIG

175- TAST

TOTAL

Experiència professional en el mateix camp del cicle formatiu que l’alumne està cursant i un nombre d’hores igual o superior a les del mòdul de FCT:

Exempció d’un 100%.

  1. Informe de Vida Laboral de la Tresoreria general de la Seguretat Social.

2- Certificat de l’entitat, on constin les hores d’experiència laboral i que detalli l’activitat, funcions i tasques que s´ han realitzat a l’empresa. També, en el cas de TEI, l’edat dels infants.

0 – TEI

0 – TIS

0 – TAPD

0 – TPIG

0 – TAST

Realització del mateix nombre d’hores de voluntariat, relacionades amb les competències professionals del cicle, que d’hores de FCT del cicle que l’alumne està cursant.

Exempció d’un 100%.

Cal tenir en compte que l’empresa ha d’estar al Registre d’Entitats de Voluntariat reconegudes per la Generalitat: https://dps.gencat.cat/cen/prepararCercaEntitats.do

Certificat de l’entitat, on constin les hores de voluntariat i que detalli l’activitat, funcions i tasques que s´ han realitzat a l’empresa. També, en el cas de TEI, l’edat dels infants.

0 – TEI

0 – TIS

0 – TAPD

0 – TPIG

0 – TA