CFGM Atenció a persones en situació de dependència

CFGM Atenció a Persones en Situació de Dependència

“La nostra FP parteix 
d’una formació basada 
en vivències com a eina per
facilitar els aprenentatges”

Tríptic Informatiu

Títol oficial

Tècnic/a en Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Competència professional

Atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, per tal de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, realitzant activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant a altres serveis quan sigui necessari.

Àmbits professionals

   • Atenció sociosanitària a persones al domicili.
   • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials.
   • Gestió de trucades de teleassistència.

Durada i distribució del cicle

2.000 hores, 383 de les quals són de pràctiques i es fan en centres col·laboradors. La resta són impartides a l’institut en dos cursos acadèmics.

 • 1r A: horari de 08:15 a 14:45 hores, de dilluns a divendres
 • 1r B: horari de 14:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i el divendres fins a 20.05 hores.
 • 2n A i 2n B: horari de 15:45 a 21:05 hores, de dilluns a dijous, i el divendres fins a 20.05 hores.

Quins mòduls s’imparteixen?

Primer curs:

   • MP1 Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència
   • MP2 Atenció sanitària
   • MP3 Atenció higiènica
   • MP4 Atenció i suport psicosocial
   • MP5 Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
   • MP10 Primers auxilis
   • Tutoria

Segon curs:

    • MP6 Teleassistència
    • MP7 Suport domiciliari
    • MP8 Suport en la comunicació
    • MP9 Destreses socials
    • MP11 Formació i orientació laboral
    • MP12 Empresa i iniciativa emprenedora
    • MP13 Anglès tècnic
    • MP14 Síntesi
    • MP15 Formació en centres de treball
    • Tutoria

Condicions d’accés, tràmits i continuïtat

Clica aquí per veure les condicions d’accés, els tràmits i la continuïtat d’aquest cicle formatiu.