DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’OBERTURA A CAN VILUMARA COMENÇAMENT DE CURS

Aquest article vol ser un resum de les actuacions que es durant a terme en el desenvolupament “normal” del dia a dia escolar fins que duri la situació de risc degut a la pandemia de COV-19 i segons marquen les directrius i ordres, tant del departament de Sanitat con del depatament d’educació.
LA REFERÈNCIA COMPLETA SEMPRE ES EL DOCUMENT DEL PLA MÉS ACTUALITZAT (13 SETEMBRE)

DECLARACIÓ RESPONSABLE
Entregar durant durant els 3 primers dies de classe al tutor/a la Declaració Responsable (versio paper)
MENORS 18 ANYS Declaració-Responsable
MAJORS 18 ANYS Declaració-Responsable

MESURES DE SEGURETAT I HIGIENE
Portar posada la seva pròpia mascareta des de casa i mantenir-la posada correctament durant tota l’estada al centre.
Respectar i acceptar el compliment d’altres mesures de seguretat i prevenció que estableix el centre com: rentat de mans cada cop que es demani, possible control de temperatura, manteniment de la distància de seguretat, respectar els itineraris de circulació i espais dissenyats i establerts a l’interior del centre, etc…).
-Portar tot el material necessari per part de cada alumne/a ja que no es subministrarà material per part del centre, i no es permetrà compartir material entre l’alumnat.

ENTRADES DEL TORN DE MATI
Porta 1: Av/ josep Tarradelles      Porta 2: C/ Girona

ENTRADES TORN TARDA
Porta 1: Av/ josep Tarradelles      Porta 2: C/ Girona

RECORREGUTS DES DEL CARRER A ESPAIS D’ESO I BATXILLERAT DINS EL CENTRE

SORTIDES DEL TORN MATÍ

SORTIDES TORN TARDA

 

 

ELS NOSTRES ALUMNES VAN A LES PAU

Avui primer dia de les proves d’accés a la universitat PAU. Aquest any s’allarguen un dia més, acabaran el divendres dia 10 de juliol. Hem acompanyat als nostres alumnes i els hem vist a tots molt preparats.
A punt per entrar els desitgem a tots molta sort.

I HAN SORTIT A LA TV!!!

Els alumnes del Vilumara fan les PAU a l’Institut Merce Rodoreda i comenten les seves primeres impressions…

Llibres de text FP curs 2020-21

Clicant a la imatge trobareu els llibres de text que necessitareu comprar si feu un cicle formatiu al nostre institut el proper curs 2020-21.

Nota: Aquest mes de setembre estem ampliant el llistat de llibres de text. Consulteu de nou el document perquè no us en falti cap!

PLA D’OBERTURA DE L’INSTITUT CAN VILUMARA (juliol- consultar actualització setembre)

Pla d’Obertura del Centres Educatius: en el moment que es passi a la fase 2, previsiblement el proper dilluns 8 de juny,  L’Institut Can Vilumara està preparant les activitats que podrà oferir a la seva comunitat educativa i que us avancem tot seguit.

És molt important que totes les persones que participaran en aquestes activitats presencials (totalment voluntàries i complementàries a les telemàtiques),  es comprometin a respectar les mesures de seguretat i prevenció que es detallen tot seguit o no se’ls permetrà l’accés al centre i per tant la participació en les activitats oferides.
En aquest sentit és imprescindible:

-Portar al damunt físicament el document de Declaració Responsable en el model que correspongui (model que signa la família per a alumnes menors de 18 anys o model per a alumnes majors de 18 anys
MENORS 18 ANYS Declaració-Responsable 
(per a les famílies d’alumnes d’educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius menors de 18 anys)
MAJORS 18 ANYS Declaració-Responsable

-Portar posada la seva pròpia mascareta des de casa i mantenir-la posada durant l’estada al centre si cal per mantenir la distància de seguretat

-Respectar i acceptar el compliment d’altres mesures de seguretat i prevencióque estableix el centre com: rentat de mans cada cop que es demani, possible control de temperatura, manteniment de la distància de seguretat, respectar els itineraris de circulació i espais dissenyats i establerts a l’interior del centre, etc…).

-Portar tot el material necessari per part de cada alumne/a ja que no es subministrarà material per part del centre, i no es permetrà compartir material entre l’alumnat.

-Per a totes les activitats caldrà fer cita prèvia als tutors/es disponibles o al departament d’orientació educativa (en el cas de sessions individualitzades) o manifestar prèviament la seva participació en les sessions grupals al professor/a responsable, pel control del grup.

————–

El centre romandrà obert a partir de dilluns dia 8 en horari de 9h a 13h amb el mínim personal possible per atendre necessitats de la comunitat educativa telefònicament o amb Cita prèvia.

Per a aquells nivells que suposen final d’etapa (4t ESO, 2n batxillerat i 2n curs dels diferents cicles formatius) s’atendrà l’alumnat de manera presencial individualitzada (en aquest cas si l’alumne/a és menor d’edat podrà venir acompanyat d’un adult responsable) o en petits grups, des de les tutories, en activitats d’orientació i d’acompanyament tant pel que fa al moment actual, com al plantejament educatiu del curs vinent. 

Per a la resta de nivells (ESO i batxillerat) en principi no hI ha previstes activitats presencials però en cas de demanda particular es valoraran entrevistes presencials a càrrec del Departament d’Orientació Educativa. El mateix es contempla en el cas de l’alumnat de cicles formatius, a càrrec de les coordinacions dels diferents cicles formatius.

En el cas de l’alumnat de 2n batxillerat que es presenta a les PAU a la convocatòria del juliol, hem establert un CALENDARI CLASSES PAU de trobades presencials amb grups d’alumnes, mai superior a 15 amb els professorat especialista que està en condicions de poder-les realitzar.

En aquests mesos algunes famílies han manifestat la necessitat de poder recollir material que l’alumnat va deixar al centre el 12 de març. Ara s’organitzarà un calendari i horari concret per a poder fer aquesta recollida de material.

Vine al Can Vilumara, estem de Portes Obertes! Cicles Formatius i Batxillerat

La Griselda Santos, directora de l’Institut Can Vilumara, us convida a entrar i veure de més a prop l’institut. També hi ha un vídeo explicatiu de la FP dual, amb unes paraules del cap d’estudis, Jaume Zarzuela.
Perquè heu de saber que dins d’aquestes portes hi ha un món ple d’activitat i experiències educatives que us sorprendran.

Som-hi, les portes estan obertes!