Aprenem alimentació saludable amb codis QR i activitat física

Un dels projectes anuals de centre que realitzem a 3r d’ESO és el d’Alimentació saludable i esport, transversal amb les àrees de Biologia i Educació Física. El nostre objectiu és que l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables sigui el més significatiu possible i transferible a la vida diària de l’alumnat, pel que la vivenciació dels continguts apresos és primordial. Aquí és on l’Educació Física juga un paper important, sent el moviment corporal el fil conductor de l’aprenentatge.

Fem ús de les TIC i utilitzem diferents metodologies d’aula (Flipped classroom, aprenentatge basat en reptes, aprenentatge cooperatiu…) intentant que el plantejament de les activitats sigui el més atractiu i motivador possible.