Estructura

L’ESO s’estructura en una part comuna i una part que s’adequa als interessos i necessitats de cada alumne.

En total els alumnes fan 30 hores de classe setmanals, des de les 08:00 fins a les 14:30 (amb un pati de 11:00 a 11:30). A la tarda, de dilluns a dijous, de 16:00 a 17:30, s’organitzen activitats de reforç escolar i activitats extraescolars.

Per fer un recorregut al llarg de l’ESO pots començar per informar-te sobre la part comuna.