CONVOCATORIA PROVES GESO

PROVES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
Alumnat que durant els cursos 2015-16 o 2016-17 van cursar 4t d’ESO.
Requisits:

  • Tenir 18 anys o complir-los dins l’any 2018.
  • Fer 17 anys l’any 2018 i tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en… Llegeix més»

Prova d’avaluació de quart d’ESO

És una prova que avalua les competències i coneixements bàsics que ha d’haver adquirit l’alumnat al final de l’educació secundària obligatòria en competència comunicativa lingüística (en llengua catalana, castellana i estrangera), en competència matemàtica i en competència cientificotecnològica..
És una avaluació externa de caràcter informatiu, formatiu… Llegeix més»