Erasmus + From Diversity to Employability – Quarta reunió transnacional a Estocolm, Suècia

Erasmus + From Diversity to Employability – Quarta reunió transnacional a Estocolm, Suècia
Del 10 al 13 de febrer va tenir lloc la quarta reunió transnacional del projecte Erasmus+ a Estocolm, Suècia. Cadascun dels set instituts que formen part d’aquest  projecte, d’Àustria, Finlàndia, Itàlia, Polònia, Portugal,… Llegeix més»

Erasmus+ a Mantova

Reunió Erasmus+ a Mantova
Del 14 al 17 de maig va tenir lloc la segona trobada del projecte ERASMUS+ al Liceo Classico
Virgilio, a Mantova, Itàlia. El projecte From diversity to employability-new trends and methods
in learning and integration (De la diversitat a la inserció laboral. Noves tendències… Llegeix més»