Nou Projecte de direcció a l’Institut

Coincidint amb el final de curs, la junta directiva ha presentat al claustre docent i al consell escolar el nou projecte de direcció per al pròxim cicle de quatre cursos (2019-23). És un document pensat per implicar tots els docents, i encaminar el centre cap a la renovació pedagògica, la millora d’imatge, i preparar el relleu generacional. Ens fixem nous objectius, tot i que els resultats actuals no són menyspreables (el 88,7 % dels alumnes matriculats a 4t d’ESO han acabat obtenint el títol de graduat; el 90,5 % dels 74 matriculats a 2n de batxillerat s’han guanyat el títol, i el 100% dels 48 presentats a la selectivitat de juny l’han aprovada).

Amb la intenció de treballar per aconseguir la millora de resultats, també ens fixem com a objectiu millorar la cohesió social, reduir l’abandonament i l’absentisme, i l’actualització de la documentació del centre.