Visita de l’ INS EHTB al “Consulado General de Perú”

El passat dimecres dia 13 de febrer,  el director i la subdirectora del centre INS EHTB juntament amb el cap del departament d’hoteleria, varen tenir l’ocasió de presentar ,davant el Consulado General de Perú, la proposta del projecte KA107. Aquest projecte recull un pla de formació e intercanvi professional al Perú, amb la finalitat de facilitar la mobilitat  de professorat i alumnat.

Cal agrair especialment a la Sra. Rosario Botton, Cónsul General  Adscrita, la seva invitació i la disposició que va mostrar per  col.laborar amb el nostre centre.