Licitació del contracte del servei de neteja de l’INSEHTB

En data 13 de febrer de 2018 s’ha publicat al DOGC la licitació del contracte dels serveis de neteja de l’Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona (exp. 01/2018). Codi EADOP: 18.030.013

El dia establert per la visita tècnica és: 20 de febrer de 2018 a les 09:30h

Divendres, dia 9 de març, a les 12 hores es procedirà a l’obertura del sobre “B” del Concurs pel Servei de Neteja del Centre.

L’obertura del Sobre C de les ofertes de neteja de l’EHTB es realitzarà el proper dimecres dia 14 de març a les 15 hores.