Trasllat de la família professional d’Indústries Alimentàries

www.institutaliments.barcelona

Benvolgudes famílies i alumnat,

Ens dirigim a vosaltres per informar-vos que el proper curs 2021-2022, els cicles de la família de Indústries alimentàries es traslladen a un nou institut de nova creació que aplegarà també els cicles de dietètica i de comercialització. El nom del nou centre és l’Institut dels Aliments de Barcelona.

L’institut estarà situat als edificis centrals de Mercabarna i donarà continuïtat a tots els cursos i pràctiques ja en funcionament o planificades. La gran majoria del professorat actual també es traslladarà.

Aquest canvi d’ubicació és una gran oportunitat. Ens trobem immersos en un món cada cop més especialitzat. És per això que el nostre institut concentrarà els cicles de l’àmbit alimentari que es fan a la ciutat de Barcelona i així poder atendre les necessitats formatives d’un sector en creixement que és a la vegada el de més pes en l’economia catalana.

La incorporació a la major concentració d’empreses relacionades amb l’alimentació del nostre país, amb més de 600 empreses, caracteritza singularment el nostre institut doncs amplia enormement les oportunitats d’establir col·laboracions estratègiques amb entorns laborals reals, tant per la realització de pràctiques com per la formació DUAL. Aquesta realitat ha d’anar orientada a oferir una formació de major qualitat al nostre alumnat, a
ampliar les seves oportunitats laborals i formatives i a consolidar l’Institut dels Aliments de Barcelona com el centre referent de formació professional integrada del sector alimentari.

Pretenem ser un espai de cooperació per aprofitar les sinergies entre el món educatiu i un hub alimentari de primer ordre com Mercabarna, obert i capaç d’integrar amb facilitat mesures flexibilitzadores de l’FP. Tanmateix, continuarem mantenint les nostres col.laboracions actuals amb tot tipus d’empreses del sector alimentari. El fet de traslladar-nos a Mercabarna incrementa enormement la nostra col.laboració amb empreses.

L’Institut dels Aliments de Barcelona, el seu professorat i el seu personal treballaran conjuntament amb Mercabarna, la qual ja té una oferta ocupacional i contínua consolidada, per cobrir les necessitats de les empreses i amb vocació de generar oportunitats i espais d’inclusió laboral pel nostre alumnat, buscant sempre l’excel.lència.

És per tot això que us demanem la vostra confiança en aquest apassionat projecte.
Rebeu una cordial salutació,

Equip directiu de l’Institut dels Aliments de Barcelona
iabarcelona@xtec.cat
www.institutaliments.barcelona