Història i característiques del centre

L’Institut L’Estatut neix el gener de 2005, com a conseqüència del trasllat de l’antic IES El Bullidor. El canvi d’ubicació va significar, alhora que un canvi de denominació,  una ampliació en el nombre de professors i  d’alumnes.

Aquí podeu veure unes imatges de la construcció de l’edifici:

Actualment està ubicat al carrer Flammarion 1, cantonada amb l’Avinguda de L’Estatut, al costat del parc del Bosc de ca N’Oriol, en un edifici de nova construcció, dotat de les instal·lacions que la normativa més recent assenyala per impartir les matèries que requereixen activitats pràctiques d’aprenentatge.

A l’interior de l’edifici conservem un lacus romà integrat dins l’aula d’Educació Visual i Plàstica, i ben a prop tenim altres restes, com a mostra del valor històric i arqueològic del nostre entorn.

El centre imparteix ESO, batxillerat, en les modalitats d’humanitats i ciències socials i la de ciències i tecnologia, i cicles formatius: el Cicle de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes (SMX) en torn de matí i tarda, i els Cicles de Grau Superior d’Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX) i de Desenvolupament d’Aplicacions Informàtiques especialitzat en logística (DAM-L) en torn de tarda.

La implantació de l’oferta de d’FP DUAL ha suposat una bona manera d’atraure matrícula i també de consolidar una xarxa de col·laboració amb empreses de Rubí i d’arreu del territori.

La seva estructura és de 3 línies a l’ESO, 2 a batxillerat, 2 a cicles de grau mitjà i 2 a grau superior. L’estructura pot quedar modificada puntualment degut a la pressió demogràfica al municipi d’alumnat en edat de realitzar l’educació secundària i segons els grups adjudicats pel Departament d’Ensenyament. El fet de ser un centre relativament petit afavoreix les relacions interpersonals entre tots els membres de la comunitat educativa.

La procedència de l’alumnat és molt diversa. A l’ESO tenim adscrites cinc escoles de primària: 25 de Setembre, Maria Montessori, Mossèn Cinto Verdaguer, Teresa Altet i Ca N’Alzamora. A batxillerat, una part de l’alumnat prové del centre i una altra part prou nombrosa de centres concertats de la ciutat que no imparteixen aquesta etapa educativa postobligatòria. A cicles la procedència és més àmplia, ja que som l’únic centre de la població que ofereix els cicles de la família d’informàtica.

El centre és un reflex del municipi, de població de classe treballadora, i que cada cop més s’interessa per les qüestions que tenen a veure amb l’educació dels seus fills i filles.

Rubí és una ciutat que acull contínuament a famílies d’arreu del món, i per tant els centres educatius (tant de primària com de secundària) reben alumnes nouvinguts durant tot el curs (matrícula viva)

El clima de centre és força positiu, i l’alumnat en general no presenta cap particularitat conductual, fora d’aquests comportaments propis de l’etapa que viuen a l’institut.

L’Estatut té vocació de ser un centre obert al municipi, i per tant ha establert una xarxa de col·laboració amb diverses entitats i empreses de Rubí (Castellers, Museu del Castell de Rubí, Gegants, biblioteca municipal, etc), però també de fora del municipi (Sonrisas de Bombay, institut de secundària Were di Drie)

A l’Estatut donem molta importància a les activitats i sortides complementàries, i són part del desenvolupament curricular de les matèries. Per tant, quan comencem el curs ja tenim una programació acurada de les activitats i sortides que l’alumnat realitzarà durant el curs vigent. Aquestes activitats intenten estar equilibrades pel que fa a la seva distribució en tots els nivells i en tota la durada del període lectiu.

Pel que fa la imatge del centre al municipi, s’ha fet un esforç intens i continu en els últims anys per fer fora la (falsa) imatge de l’Estatut com a centre conflictiu. Hem obert l’institut a les famílies i la comunitat educativa i els resultats es veuen reflectits en la taxa de demanda del centre,que està molt a prop del 90% en primera opció a 1r d’ESO.