Descripció del departament de Matemàtiques

Professorat:

Sandra Fuentes (Coordinadora Pedagògica)

Jesús Garcia (Cap de departament, Tutor de 2n Batxillerat A)

Josué García (Tutor 2n d’ESO)

Miguel Martínez (Tutor de 2n Batxillerat B)

Albert Girau (Tutor 3r d’ESO B)

Jordi Sais (Coordinador TAC, Tutor 3r d’ESO D)

Matèries:

Matemàtiques 1r a 4t d’ESO

Matemàtiques 1r i 2n de batxillerat

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1r i 2n de batxillerat

Llibres de text i materials didàctics utilitzats:

Matemàtiques 1r d’ESO: Materials digitals que facilita el professorat.

Matemàtiques 2n d’ESO: Materials digitals que facilita el professorat.

Matemàtiques 3r d’ESO: Materials digitals que facilita el professorat.

Matemàtiques 4t d’ESO: Materials digitals que facilita el professorat.

Matemàtiques 1r i 2n de batxillerat: Ed. Edebé.

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials 1r i 2n de batxillerat: Ed. Edebé.