Descripció del departament de Llengües estrangeres

Professorat:

Matèria Càrrecs Nivell
Montse Abella Anglès

Coordinadora pedagògica

1r ESO +  Optativa intercanvi
Belkis Esteban Anglès  Cap de departament

Tutora de 4t B ESO

1r ESO + 4t ESO

Ruth Hull Anglès

Responsable biblioteca

Tutora de TR

2n ESO + 1r Batxillerat

Raquel Puga Anglès

Coordinació d’intercanvi amb Holanda

3r ESO  + Optatgiva INtercanvi

Alba Rosas Francès  Tutora 4t A ESO

Tots nivells ESO i Batxillerat

Elisabet Gras Anglès Tutora 2n B Batxillerat

Tutora de TR

2n ESO + 2n Batxillerat + Optativa P

Per fixar entrevista amb les tutores cal concertar hora via mail, agenda o trucant a l’institut

(telèfon 93 588 08 58)

Lectures d’anglès durant el curs:

1r BATX: The last leaf (Oxford)

2n BATX: Two Shakespearean Comedies (Burlington)