Quotes

Beneficis                   

Quota única per a pares. Menys viatges al banc.

Millora en l’assistència a les sortides.

Simplificació organitzava a nivell de secretaria i coordinació d’activitats. Llista única pel control dels pagaments.

Racionalització en termes de quantitat, distribució i planificació.

En cas d’excés de saldo permet sortides addicionals i/o alumnes becats.

Límits                   

Sortides limitades al pressupost.

Mínim d’alumnes per sortida.

Els alumnes que no estan al dia de pagament no poden participar de les sortides.

No hi ha retorn d’imports, excepte casos excepcionals. Expedientats sense sortides tampoc.

Disseny                   

Pagament d’una quota única (material+sortides+assegurança obligatòria). Excloses colònies i viatges.

Projectes de centre inclosos.

Abast: 1r a 4t d’ESO i Batxillerat.

                   

El concepte material inclou fotocòpies, dossiers coberts per la quota, comiats d’etapa, revista del centre, material escolar proporcionat pels departaments, manteniment TIC, agenda i carpeta escolar.