Batxillerat

Batxillerat curs 19-20

En aquest centre es poden cursar dues de les tres modalitats de batxillerat: la modalitat de Ciències i tecnologia i la modalitat Humanitat i ciències socials.

Com matèries específiques també es poden cursar francès (2 hores) o estada a l’empresa (2 hores) combinades amb una optativa P (2 hores) que és una assignatura transversal de nivell.