Descripció del departament de Tecnologia

Professors:

Marc Milan:  Cap de departament i Coordinador de Riscos Laborals

Ana Maria Soriano: Tutora de 3er d’ESO

Albert Basart: Secretari

Queralt Simeón: Tutora de 2n d’ESO

Altres activitats del departament:

Participem a la creació i implementació dels projectes d’àmbit científic-tecnològic i matemàtic fonamentalment, encara que també ho fem en d’altres projectes en àmbits com ara el social, lingüístic, etc.

En l’assignatura de Tecnologia de 1er a 3er d’ESO es realitza, com a mínim, un projecte per trimestre. Pel que fa a 4rt d’ESO la contribució del departament es reflecteix en dues assignatures optatives: Tecnologia i Informàtica. D’altra banda, el departament de Tecnologia també participa en l’optativa Escola Verda.

Enllaços externs:

Escola Oberta (XTEC):http://www.xtec.es/recursos/tecnologia/index.htm
Aula de recursos de tecnologia: http://www.xtec.es/aulatec/
Guia d’eines: http://www.xtec.es/~jrosell3/eines/
Edu365 (Tecnologia): http://www.edu365.com/eso/muds/tecnologia/index.h

Continguts Educatius (Tecnologia): http://www.tecno12-18.com/