Cicles formatius Informàtica

Formació Professional

 

Grau mitjà – Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX)

 

Les competències generals del perfil professional són: instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, prestant suport a la persona usuària final en condicions de qualitat, seguretat i en els terminis adequats.

Més informació

 


 

Grau superior – Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (ASIX)

 

Les competències generals del perfil professional són: implantar, explotar i mantenir en requeriments de baix i mig nivell els sistemes informàtics en què es basa la gestió i administració de l’empresa, prestant suport directe o de primera línia als usuaris finals i aplicant i portant a terme els requisits legals vigents en el sector.

Més informació

 


Grau Superior – Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil aplicat a la logística (DAM-L)

 

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Més informació

 

Dades de contacte

Cap d’estudis de cicles
Joan Cortés
capestudisadjunt@insestatut.cat

Coordinadora FCT i DUAL
Mila Machio
coordinaciofp@insestatut.cat