Cicles formatius

Cicles formatius de grau mitjà de la família professional d’informàtica

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de matí o de tarda.

La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.Les competències generals del perfil professional són: instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, prestant suport a la persona usuària final en condicions de qualitat, seguretat i en els terminis adequats.

 

Cicles formatius de grau superior de la família professional d’informàtica

 

Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (ASIX):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de tarda.La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa.

Les competències generals del perfil professional són: implantar, explotar i mantenir en requeriments de baix i mig nivell els sistemes informàtics en què es basa la gestió i administració de l’empresa, prestant suport directe o de primera línia als usuaris finals i aplicant i portant a terme els requisits legals vigents en el sector.

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil profesional Informàtica aplicada a la logística (DAM-L):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de tarda.La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.