Cicles formatius

Cicles formatius de grau mitjà de la família professional d’informàtica

 

Sistemes microinformàtics i xarxes (SMX):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de matí o de tarda.

La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic en Sistemes microinformàtics i xarxes.Les competències generals del perfil professional són: instal·lar i mantenir els serveis sobre xarxes fixes i mòbils, els serveis d’Internet i els sistemes informàtics monousuari i multiusuari, prestant suport a la persona usuària final en condicions de qualitat, seguretat i en els terminis adequats.

Clic per veure el tríptic d’SMX

 

Cicles formatius de grau superior de la família professional d’informàtica

 

Administració de Sistemes Informàtics en xarxa (ASIX):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de tarda.La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic Superior en Administració de Sistemes Informàtics en xarxa.

Les competències generals del perfil professional són: implantar, explotar i mantenir en requeriments de baix i mig nivell els sistemes informàtics en què es basa la gestió i administració de l’empresa, prestant suport directe o de primera línia als usuaris finals i aplicant i portant a terme els requisits legals vigents en el sector.

 

diptic cicle formatiu ASIX ins estatut Rubi
Click per veure les imatges més grans

cicle formatiu grau superior informaticaasix

Descarrega el díptic d’ASIX

 

Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil profesional Informàtica aplicada a la logística (DAM-L):

Té una assignació de 2000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics en horari de tarda.La superació d’aquests estudis s’acredita amb l’obtenció de la titulació com a Tècnic Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.

La competència general d’aquest títol consisteix a desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, utilitzant tecnologies i entorns de desenvolupament específics, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

cicle formatiu grau superior DAM
Click a les imatges per fer més grans

cicle formatiu dam logisticaDescarrega el díptic de DAM