Serveis TAC

L’educació bàsica ha de proporcionar els instruments i les competències per aprendre a aprendre en un context digital, a causa de les transformacions de la nostra societat, que han fet de la informàtica i d’Internet un mitjà indispensable per a la formació dels joves.

El nostre centre compta amb una infraestructura prou sòlida perquè l’alumnat es formi en les noves tecnologies. És per això que prioritzem l’assoliment de la competència digital mitjançant diferents recursos: els ordinadors disponibles al centre (totes les aules tenen ordinador i projector); la biblioteca i les aules d’informàtica permeten el treball individual, l’entorn moodle que dóna accés a l’alumnat a materials i activitats diverses que poden consultar i treballar des del centre o des de casa.

Des de la implantació del programa 1×1, el pla TAC del centre ha anat evolucionant i s’ha adequat progressivament a les innovacions tecnològiques.