L’escola

Com a tret fonamental de la nostra singularitat, es troba la creença compartida de considerar les arts escèniques com unes eines per potenciar el desenvolupament de la persona d’una manera integral. El cos, la ment i l’ànima es posen en acció per viure experiències que els aportaran coneixement . Experimentar i conèixer tots els llenguatges del cos ens permetrà obrir-nos a la comunicació, a ser receptius i emissors de coneixement. No parlem de teatre com a producte sinó com a mitjà per construir els aprenentatges.

Ens voleu conèixer ? Doncs alcem el teló !