Equip humà

Tot l’equip de professionals que formem part de la comunitat educativa de l’escola Ramon Llull tenim l’encàrrec i la responsabilitat de dur a terme la nostra tasca seguint  els principis pedagògics establerts al Projecte Educatiu. Vetllem constantment per la millora del centre en tots els seus àmbits i la defensa dels principis d’inclusió, igualtat i equitat.

La formació de l’equip és imprescindible i implica assumir que estem en un procés d’aprenentatge continu. El pla de formació de centre té com a  finalitat ajudar a consolidar l’equip i crear un espai de reflexió per compartir i millorar la nostra pràctica. Es valoren positivament els mèrits obtinguts en l’aplicació de metodologies globalitzades, atenció a la diversitat i coneixements teatrals.

I el més important és que ho fem amb gran estima i compromís vers els nostres infants.

📄 EQUIP DE CENTRE