Ambients a Infantil

Abans d’explicar les diferents propostes ens agradaria compartir per què hem decidit incorporar al nostre projecte els espais d’aprenentatge a l’etapa d’infantil. Ens basem en dues afirmacions:
– L’Infant és un ésser social que interactua amb els companys/es, els adults i amb l’entorn proper. Aquesta interacció és una font de creixement i enriquiment mutu.
– El joc és el millor mitjà educatiu per afavorir l’aprenentatge i el coneixement.
A les tardes els infants visiten aquests espais que compartiran amb infants d’altres cursos de l’etapa.

Artístic
Els infants tenen l’oportunitat de manipular, crear i expressar mitjançant una gran varietat de materials i tècniques i així desenvolupar les seves capacitats expressives, representatives i artístiques.
Construccions
Crear, manipular i construir amb diferents tipus de material; capses de cartó de diferents mides, cilindres, cons, pedres, plàstic de bombolles, tot allò que tenim a l’abast. Prèviament poden pensar què volen construir, fer un esbós o plasmar el resultat final en diferents formats.
Experimentació
Perseguim estimularan la seva curiositat i l’interès per investigar. A través d’elements naturals i materials com les taules de llum, rampes i safates d’aigua, entre d’altres, els infants poden experimentar i aprendre les característiques dels materials.
Sensorial
Jugant amb macarrons, arròs, sal, farina, sorra, sucre, cafè i altres materials complementaris com morters, cullerots i embuts els infants troben un espai per investigar les característiques dels elements a través dels sentits.
Simbòlic
Amb la caseta, el supermercat i l’hospital, els infants representen i s’expressen tal com són, adquirint habilitats personals i desenvolupant la seva capacitat de relació amb els altres. Utilitzant una gran varietat de disfresses i complements, representen personatges de forma espontània, repetint accions i situacions que són molt properes.
Psicomotricitat
Es fomenta la coneixença del cos i de les diverses possibilitats motrius a través del joc simbòlic i del moviment lliure. Té lloc a la sala de psicomotricitat i fa ús de coixins, peces dures i toves, matalassos i robes. Sigui individual o en grup, acompanyats de sons, músiques o imatges projectades que inspiren les diferents accions.
Contes
Introduir-se a un món de fantasia i imaginació, on a través dels titelles i els ninots tenen la possibilitat d’escoltar narracions de contes, s’inicien amb la lectura i la dramatització d’històries conegudes o inventades.
Tecnològic
Les TAC posen en joc moltes habilitats cognitives i afavoreixen l’expressió i la comunicació. En aquest ambient poden utilitzar dispositius digitals, ordinadors i tauletes tàctils, amb jocs dissenyats especialment per a promoure les seves capacitats.
Els “minimons”
En aquest espai trobem materials inespecífics on els infants aniran manipulant i combinant elements naturals amb ninots i figures en miniatura fins a crear diferents escenes de la vida real, però a petita escala.
Mans fines
Podran treballar la precisió, la coordinació ull-mà, la força controlada dels dits i la concentració; a partir de propostes lúdiques els infants reforcen el traç i la direccionalitat, habilitats necessàries per iniciar l’escriptura.