Qui som

L’Escola Ramon Llull és una escola pública catalana, plural i  participativa. Gestionada pel Consorci d’Educació de Barcelona i forma part del patrimoni arquitectònic, històric i cultural de l’Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat de Catalunya.

Missió

Vetllem per crear un espai de convivència entre alumnat, mestres i famílies, basat en la confiança, la coneixença, l’aprenentatge i l’empatia. Tots els membres de la comunitat educativa tenen el seu espai i reben una mirada des de la seva singularitat. La riquesa que ens aporta la diversitat ens permet desenvolupar actituds de respecte i de pertinença al grup, al centre i a la societat. Ens mostrem compromesos amb l’entorn i mantenim relació amb les entitats properes.

Visió

Volem continuar mantenint la mirada en la metodologia del nostre projecte, com a base per vertebrar l’ensenyament i amb l’objectiu de fomentar  l’aprenentatge del nostre alumnat a través de la curiositat, la investigació i l’aprenentatge actiu. Seguirem incorporant les arts escèniques com a recurs pedagògic per potenciar el desenvolupament integral i l’assoliment de les competències bàsiques que permetin a l’infant esdevenir un ciutadà autònom i amb sentit crític.

Valors i trets d’identitat

Som escola….

  • Acollidora: donem valor a formar part d’una comunitat on cadascú té dret a ser mirat individualment i respectat en tota la seva essència i complexitat.
  • Estimulant: partim de l’emoció, el cos en moviment i la reflexió per activar les intel·ligències múltiples dels infants a través de les arts escèniques.
  • Segura: vetllem perquè els nostres infants se sentin segurs, protegits i feliços d’estar a l’escola.
  • Respectuosa i solidària: ensenyem a estimar, respectar i cuidar la pròpia persona i la dels altres i protegir l’entorn natural i urbà.
  • Promotora de la cultura de l’esforç: promovem l’adquisició gradual del sentit de la responsabilitat, l’esforç individual i col·lectiu i la constància en el treball, per tal que cada infant progressi en la mesura de les seves capacitats.
  • Participativa: propiciem el diàleg i el consens entre tots els membres de la comunitat educativa, per tal que totes les aportacions ens complementin i també com a base del procés d’ensenyament-d’aprenentatge.
  • Oberta: establim relacions amb l’entorn i ens mostrem sensibles amb les situacions de la nostra societat.