Projecte Tàndem

El Projecte Tàndem és un projecte d’innovació, dissenyat pensant en la sostenibilitat a llarg termini, que té com a principal objectiu dotar al centre d’eines pedagògiques per implementar un model estable d’integració de les arts escèniques en el Projecte Educatiu de Centre, millorant la formació i els resultats acadèmics dels alumnes.

  • Quin ha estat el camí ?

El curs 2016-2017 acceptem la proposta del Departament d’Innovació del Consorci d’Educació de Barcelona i comencem a formar part d’aquest projecte que ens mantindrà estretament units al Teatre Nacional de Catalunya i la Fundació Catalunya La Pedrera.

De la mà d’aquestes importants entitats, engeguem un pla de formació pels docents que esdevé la clau per la transformació educativa que es pretenia. Paral·lelament, s’inicia un procés de diagnosi i de reflexió profunda sobre molts dels aspectes que incideixen en el procés d’ensenyament-aprenentatge i també a la nostra Comunitat Educativa.

A poc a poc es van anar produint canvis que ens han aportat una nova mirada vers l’infant, l’aprenentatge i la singularitat del centre on el teatre i les arts escèniques tenen un paper principal.