Escola-Família

Família i escola representem el món davant dels ulls dels infants, som testimonis davant d’ells i d’alguna manera escoltem què ens volen dir i procurem donar resposta a la seves necessitats, a tot allò que els serà útil per viure i per conviure a la societat que anem construint entre tots.

Estem convençuts de la importància que té que les dues institucions coordinem la nostra acció educativa, en un marc de compromís i diàleg mutu per situar les necessitats dels infants per sobre d’altres consideracions .

La comunicació esdevé el principal mitjà per aconseguir aquest lligam tan especial. Posem a l’abast diferents canals: reunions grupals i individuals, agendes d’aula o correus electrònics amb les tutories, entre d’altres. Tots ells ajudaran a construir una comunicació assertiva, constructiva i positiva entre família i escola.