Espais d’aprenentatge

La concepció metodològica del centre ens porta a la creació de nous entorns d’aprenentatge. Considerem necessari la transformació i l’ús flexible d’espais amb el propòsit de facilitar la interacció per construir coneixement i viure experiències d’aprenentatge.

A poc a poc l’acció es va desenvolupant a nous espais d’aprenentatge i comunicació perquè els mateixos escenaris ens condueixen al pati, teatre, laboratori, taller de ceràmica, hort, passadís,  biblioteca, Expollull, etc. També es comencen a reestructurar les aules i es creen nous ambients a infantil.

Els projectes que es desenvolupen als nostres Escenaris d’Aprenentatge també es traslladen a l’exterior per buscar resposta. Es vinculen les sortides pedagògiques al contingut que es treballa a classe i també es realitzen altres amb finalitats més lúdiques.

El nou projecte de Direcció contempla la col·laboració amb les famílies per donar suport a la creació de nous espais que fomentin la interacció de nenes i nens de diferents edats . La situació actual ens ha obligat a ocupar tots els espais amb grups-classe, esperem que ben aviat es pugui reprendre aquest objectiu.