Cultura de centre

El projecte Tàndem vetlla per generar Cultura de Centre compartint valors entre tots els membres de la comunitat educativa.

Ens ha permès l’oportunitat de generar vies de comunicació amb les famílies que seguim millorant i potenciant perquè siguin accessibles i vàlides per tots i totes. Seguim treballant per crear una imatge atractiva que doni a conèixer el projecte singular del centre i aquesta nova web n’és un nou exemple.

Establir noves oportunitats de treball conjunt, empoderar els diferents sectors que en formem part, fer créixer el sentiment de pertinença …., tot per assolir el benestar emocional i el respecte mutu de tots els qui participem de la vida a l’escola Ramon Llull.