Organització

Per fer realitat alguns dels nostres principis metodològics els primers canvis es van realitzar a l’àmbit organitzatiu. Comptem amb una bastida d’horari amb espai per a la realització de diferents activitats que permeten desenvolupar la nostra singularitat:

Activitats d’acollida: Durant els primers 30 minuts del matí, es realitzen jocs teatrals per fomentar aspectes de coneixença, de treball emocional, de cohesió de grup, d’habilitats personals, etc. A Infantil es combina amb propostes de joc lliure variades al llarg de la setmana.

Treball sistemàtic:  Es desenvolupen una part dels objectius de les àrees instrumentals, aquells aspectes clau que després haurem de posar en pràctica als escenaris. Cada cop es fan propostes més relacionades amb l’Escenari  i no de forma aïllada.

Escenaris d’aprenentatge: Bona part de l’horari lectiu el dediquem a desenvolupar els reptes teatralitzats que són les nostres propostes didàctiques. Projectes d’investigació que ens permeten desenvolupar les competències bàsiques de forma activa, participativa i vivencial.

Especialitats: Es mantenen sessions per assolir les competències dels àmbits que tenen un docent especialitzat. Aquests intervenen a la programació dels diferents nivells i elaboren propostes de les seves especialitats també relacionades amb els Escenaris.

A Infantil es realitza un tractament totalment globalitzat dels aprenentatges i això es reflecteix al seu horari, tal com veureu a l’apartat “Ambients d’aprenentatge”. Ara bé, també es desenvolupen les àrees de psicomotricitat a tots els nivells i l’anglès que s’introdueix a partir de P5.

  • I a nivell intern ?

El disseny dels escenaris tenint en compte les estratègies escèniques, la interdisciplinarietat dels àmbits, l’atenció a la diversitat, l’avaluació competencial i la planificació setmanal requereix un treball en equip intens i coordinat. L’organització de l’horari no lectiu permet als especialistes participar tant en l’elaboració de la programació com en la seva posada en pràctica a partir de reunions de coordinació setmanals de tot l’equip docent.