L’equip d’administració i atenció educativa

Professional auxiliar aministratiu:

La Cíntia Guillén és l’administrativa i fa suport a l’equip de direcció de l’escola.

Professional d’atenció educativa:

La Mercè Reynal és Tècnica d’Educació Infantil i fa suport a les aules de Petits.

Vetlladores:

La Rat Oriol i la Yolanda Tayà són les dues professionals que fan acompanyament a alguns infants amb necessitats educatives especials.