Horari i calendari del curs

Horari lectiu:

L’horari lectiu del centre és de 9h a 12:30h i de 15h a 16:30h per a tots els nens i nenes de l’escola.

Per als nens i nenes de tres anys, s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en la reunió que es fa a finals del mes de juny.

El dia 20 de desembre de 2019 i del 15 al 19 de juny de 2020 (ambdós inclosos) es realitza horari compactat de 9h a 13h (els infants que utilitzen el servei de menjador surten a les 15h).

Calendari del curs:

Inici de curs:
12 de setembre de 2019
Vacances:
Del 21 de desembre de 2019 fins el 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos).
Del 4 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).
A partir del 20 de juny de 2020.
Dies festius de lliure disposició:
4 de novembre de 2019.
24 de febrer de 2020.
20 de març de 2020.
30 d’abril de 2020.