Projecte Educatiu de Centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.
Hem revisat el nostre PEC i ha va ser aprovat per el Consell Escolar durant el curs 19-20.

Projecte Educatiu de Centre