Projecte Educatiu de Centre

El projecte educatiu de centre (PEC) és un document que inclou els trets d’identitat del centre, els principis pedagògics, els principis organitzatius i el projecte lingüístic.Recentment hem revisat el nostre PEC i actualment està pendent d’aprovació per part del Consell Escolar durant el primer trimestre del curs 19-20.

Projecte Educatiu de Centre