Projecte Educatiu

En aquesta secció es descriu el  projecte educatiu de nostre centre.
D’acord amb la Llei d’Educació de Catalunya, el projecte educatiu incorpora el caràcter propi del centre.

Per poder consultar el nostre projecte aneu al menú esquerra d’aquest apartat de la web.