Objectius Biblioteca

 Viure en un entorn lector, fa lectors més eficaços.       

A partir d’aquesta idea cal aprofitar al màxim aquest espai dins la nostra escola i facilitar activitats que ajudin en l’adquisició d’aquest hàbit lector.

Tota la comunitat educativa s’ha d’implicar, està demostrada la importància de veure mares, pares i mestres lectors per entendre la importància de fer-ho.
És necessari que els llibres formin part del dia a dia a les aules, i que els adults siguem els més actius en el seu ús.

La nostra biblioteca escolar té un paper fonamental, hem de garantir que els nens i nenes creixin envoltats de llibres i lectures de qualitat, i que puguin gaudir d’elles.

.
Per aquestes raons amb la nostra biblioteca volem que els alumnes puguin …

.
–   Gaudir de la Biblioteca de l’escola com a espai per descobrir.
–   Millorar la lectura i la comprensió, i com a conseqüència incrementar el rendiment escolar tot millorant les capacitats dels nostres alumnes.
–   Desenvolupar estratègies de comprensió, expressió, reflexió. Tenir una visió crítica del món.
–   Implicar a tota la comunitat educativa en les activitats que es fan a la biblioteca.
–   Ampliar el bagatge literari de tothom i així adonar-se de com podem gaudir d’una bona lectura.