Projecte Lingüístic

Aquest projecte lingüístic vol ser el recull dels acords presos per la nostra comunitat
referents a l’ensenyament de les llengües i de la comunicació al nostre centre. És un
document viu que es revisa periòdicament per tal d’adaptar-lo a les necessitats que vagin
sorgint.

Projecte Lingüístic