Activitats extraescolars

Quan parlem d’activitats extraescolars ens referim a aquelles activitats organitzades pel centres educatiu que es fan fora de les hores de classe: als descansos de l’hora de dinar o bé després de la jornada escolar ordinària de la tarda.
Al nostre centre, són organitzades per l’AMPA i l’Ajuntament (SAE) amb col·laboració amb l’Escola