POEFA

Projectes amb oportunitats d’èxit educatiu a favor de l’alumnat (POEFA)

Millorem la Llengua: Teatre i biblioteca

El projecte que duem a terme aquest curs 2019-20, que té com a destinataris preferents els alumnes de 5è i 6è de primària, vol ser una ampliació i reforç de projectes fem a l’escola, relacionats amb el teatre, els contes i la biblioteca escolar. Els objectius que ens fixem són:

– Afavorir l’èxit educatiu i la millora en els aprenentatges dels alumnes.

– Afavorir el desenvolupament personal i social dels alumnes.

– Millorar la competència comunicativa tant en llengua oral com escrita, tant pel que fa la comprensió com l’expressió.

– Afavorir la participació i la implicació de les famílies a l’entorn escolar.