Normes d’organització i funcionament

El document NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre) conté els elements relacionats amb l’estructura organitzativa i regula aspectes de la participació de la comunitat escolar en la vida del centre.

Aquest és el nostre document NOFC.