Normes d’organització i funcionament

El document NOFC (Normes d’organització i funcionament de centre) conté els elements relacionats amb l’estructura organitzativa i regula aspectes de la participació de la comunitat escolar en la vida del centre.

Estem revisant part del nostre document NOFC.

Les actualitzacions s’aprovaran durant el present curs 19-20.