Una de les novetats del curs 2020-2021 és l’ampliació del treball per projectes a educació secundària. Durant els propers mesos i a partir d’aquest sistema d’aprenentage, l’alumnat treballarà de manera transversal els diversos punts que conformen el projecte dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030.

L’Agenda 2030 és una agenda integral i multidimensional —referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l’econòmica, la social i l’ambiental)— i d’aplicació universal, i es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible, a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals, des de la lluita contra la pobresa o el canvi climàtic fins a l’educació, la salut, la igualtat de gènere, la pau o les ciutats sostenibles. Cada ODS inclou diferents metes (en total 169) que contribueixen al compliment de l’objectiu.

 

 

L’Agenda 2030 estimula l’acció en 5 esferes de vital importància (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership).

Els ODS substitueixen els objectius de desenvolupament del mil·lenni, agenda del desenvolupament vigent fins al 2015, i la seva implementació es fonamenta en una sèrie de principis que en garantiran l’èxit:

  • Universals: impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic.
  • Globals: aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents dels nostres temps.
  • Integrals: estan interconnectats en totes les seves dimensions i a tots els nivells: reptes, països i diferents nivells de govern.
  • Mesurables: s’han de mesurar amb indicadors.
  • Ambiciosos: no deixen enrere a ningú (leave no-one behind).
  • Inclusius: impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu per al desenvolupament sostenible.
  • Multidimensionals: inclouen les 3 dimensions del desenvolupament sostenible (econòmica, social i mediambiental).
  • Basats en l’experiència adquirida dels ODM.

Per tot això, l’Agenda 2030 ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors (tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar, implementar i aconseguir les fites marcades.