Servei logopèdic

Per tal d’assegurar un bon desenvolupament del llenguatge i de la parla de l’alumnat és imprescindible la incorporació de la figura de la logopeda a l’escola garantint la seva intervenció des de P3 fins a cursos més elevats. Aquest professional treballa per la prevenció, la detecció i l’avaluació dels casos que puguin aparèixer.
La funció de la logopeda serà detectar signes d’alerta en el desenvolupament del llenguatge o en la capacitat comunicativa i donar pautes d’actuació a les famílies per continuar el treball iniciat al centre. La figura d’aquest professional constitueix, doncs, una ajuda no només pels alumnes sinó també pels pares i pel mateix equip de mestres.