Durant el curs 2018-2019 a l’escola vam desenvolupar un projecte que partia del propòsit d’aconseguir un entorn respectuós amb el medi ambient, mitjançant la promoció i la potenciació d’actituds i comportaments sostenibles. Proporcionant les eines i estratègies ecològiques necessàries van ser fomentades actituds, hàbits i valors per potenciar una ciutadania participativa i compromesa amb la millora del medi ambient. És per aquest motiu al llarg del curs es van realitzar diverses activitats relacionades amb aquest tema, fins i tot els projectes de la setmana temàtica anual.

https://twitter.com/AEAnselmClave/status/1116677620371005441

La valoració final va resultar positiva i és per aquest motiu que tant el professorat com l’alumnat va considerar necessària la continuïtat del projecte i poder seguir aprofundint en aquests valors. Durant aquest curs han estat previstes diferents activitats relacionades que s’aniran desenvolupant progressivament.

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/

 

 

5 de juny: Dia Mundial del Medi Ambient

El 5 de juny  va ser instituït per les Nacions Unides per alertar sobre la degradació ambiental i donar a conèixer les necessitats de preservar i millorar el medi ambient. Es va escollir aquesta data perquè aquest dia s’havia iniciat la Conferència de les… Llegeix més»