Matemàtiques aplicades que emocionen

InnovaMat transforma l’aula de primària i les relacions que es donen en ella per emocionar, estimular i motivar l’alumnat. Els materials posen l’alumne en el centre del seu propi procés d’ensenyament-aprenentatge i li permet desenvolupar l’autonomia i el pensament crític: un procés emocional i emocionant pensat per a comprometre l’alumne a través d’estímuls positius.

El projecte matemàtic

InnovaMat proposa unes matemàtiques contextualitzades, un currículum flexible, activitats variades que parteixen de material manipulatiu i applets, tècniques i estratègies que faciliten l’avaluació i la gestió de l’aula del segle XXI, la personalització de l’aprenentatge, l’aprenentatge cooperatiu o la gamificació.

OPINIONS

“Innovamat és una manera diferent de treballar amb els nens i les nenes, i també per a nosaltres. Es creen dinàmiques actives i participatives, es potencia la reflexió, s’afavoreixen les connexions i els aprenentatges són molt més vivencials”

Nona. Tutora de 1r de l’escola Roc Alabern.

 

“Innovamat és un sistema de treball que ajuda als nens i nenes a construir de manera vivencial i divertida els fonaments del pensament matemàtic.  I de propina tots ens ho passem molt bé treballant!”

Roser. Tutora de 1r de l’escola Pi d’en Xandri.

 

“Els alumnes estan molt motivats per fer Laboratori dels nombres, Aventures i Projectes aconseguint aprenentatges amb un interès i entusiasme que s’encomana dels uns als altres”

Cristina. Tutora de 1r de l’escola Roc Alabern.

 

“Innovamat està dissenyat per arribar a tots els alumnes, independentment del seus nivells. Els proposa reptes que no tenen una única solució i això afavoreix a la diversitat que tenim a les aules, a més de fer-ho més divertit i enriquidor. És un joc pels nostres alumnes, ja no parlen de fer matemàtiques, parlen d’ajudar al Jan i a la Bruna en les seves aventures”

 Alba. Tutora de 1r de l’escola Alisanda

Innovamat al Cicle Inicial

Aquest curs els alumnes del Cicle Inicial treballaran les matemàtiques amb Innovamat.  Amb Innovamat els nens i les nenes coneixeran conceptes matemàtics com ara el comptatge, la geometria, la lògica o l’estadística, entre d’altres i els descobriran manipulativament per comprendrel’s. Es familiaritzaran amb els… Llegeix més»