Consell escolar

Directora:                                                        Montserrat Armengol Ballesteros

Representants de la titular del centre:            José Emilio Molina Garuz

                                                                         MªDolors Moreno Granados

Representants del professorat:                       Esther Páez Garcia

                                                                         Enric Joan Climent Hernàndez

                                                                         Francisco Javier García Bautista

                                                                         Lídia Domingo Ruiz

Representants dels pares:                               Estela Mas Cagide

                                                                        MªJosé Núñez Sanjaime

                                                                        Montserrat Martínez Picot

                                                                        Ingrid Ros Moreno

Representants d’alumnes:                               Adrià Benítez Fernàndez

                                                                         Sergio Nevot Escudero

 Representant del personal d’administració:    Sònia Huerva Rodríguez

 Representant de l’Ajuntament:                        Sandra Palma Simon