Préstec Instruments

L’Escola de Música disposa d’un banc d’instruments de préstec pels alumnes que accedeixen per primera vegada a l’estudi de l’instrument. La normativa que el regula està recollida en les NOFC i és la següent:

  • El préstec es formalitzarà amb la firma d’un document on figuren el preu i les condicions.
  • El preu del lloguer es cobrarà per domiciliació bancària.
  • El préstec és per un curs, renovable només en el cas que no hi hagi demanda d’alumnes nous.
  • En cas de desperfecte per mal ús o negligència es pagarà la reparació fins un màxim de 120€.
  • El manteniment de l’instrument corre a càrrec de l’alumne (canyes, cordes, ajustaments, etc.)

ELS PREUS PER AQUEST  CURS  SÓN ELS SEGÜENTS:

Violí 52,00€ / curs
Viola 52,00€ / curs
Violoncel 52,00€ / curs
Contrabaix 62,00€ / curs
Guitarra 52,00€ / curs
Guitarra e 52,00€ / curs
Flauta Trv 62,00€ / curs
Clarinet 62,00€ / curs
Oboè 72,00€ / curs
Fagot 72,00€ / curs
Saxo 72,00€ / curs
Trompeta 62,00€ / curs
Trompa 62,00€ / curs
Bombardí 62,00€ / curs