Circulars Informatives

Circular informativa
Setembre 2019Benvinguts
Benvinguts al curs 2019-20. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per a tota la comunitat educativa sobre aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tothom!


Escola de Música i Conservatori de Vic
Presentació

L’Escola de Música de Vic és una institució centenària que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou:

•    Escola Municipal de Música de Vic
•    Conservatori de Grau Professional de Vic
•    Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Sant Hilari de Sacalm i Viladrau, així com l’Escola de Música de Tona.


Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitza en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, el Consell Escolar i el Consell Social.

CONSULTA L’ORGANIGRAMA

ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió sobre l’educació musical a Catalunya.

CONSULTA EL WEB D’ACEM

 

 

CONSULTA  EL WEB D’ACCAT

Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb:

 • CoNeix la música per a alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per a alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per a alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per a alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.
CONSULTA L’OFERTA EDUCATIVA

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives i es descompten les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Jornades verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran els alumnes a l’avançada dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.

CONSULTA EL CALENDARI

Quotes
Consulteu les quotes corresponents al curs 2019-20. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una matrícula i deu mensualitats.
També es cobraran dues quotes de 8 € cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 € per família.

 

INFORMACIÓ SOBRE QUOTES

Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes entre la família i el professorat
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Com a novetat d’aquest curs, els alumnes de l’Aula d’adults també faran una entrevista amb el seu tutor.
Els alumnes que NO fan instrument poden concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Caldrà demanar hora a recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor a través del correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido (excepte els alumnes del programa d’adults i tradicional). Si no recordeu les claus d’accés, les podeu demanar a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau per al bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació:

 • Agenda setmanal. La rebreu setmanalment per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada al web.
 • Web. També podeu seguir l’actualitat de l’escola a través del web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al Moodle… així com el calendari d’activitats.
 • TwitterInstagram i Facebook. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada al web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: hi trobareu horaris, matrícules, quotes i informes.

Atenció al públic
Secretaria (situada a la Casa Serratosa). Horari: de 12.00 a 14.00 h.  secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari: de 9.00 a 12.00 h i de 16.00 a 19.00 h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació d’entrevistes, reserva d’aules, problemes amb intranet, lloguer d’instruments, inscripcions, pagaments, avisos d’incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professorat d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix l’accés a l’instrument dels alumnes durant el primer curs. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL BANC D’INSTRUMENTS

Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per a l’estudi musical. Per fer treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) és un espai de lectura i de treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. L’espai també disposa de wifi (11218142).


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball que fomenti el silenci i una actitud tranquil·la.
Aquest proper curs, farem especial incidència en el silenci als espais comuns, tant des del claustre de professors com des del PAS.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:

    • 10 € en el cicle Grans Concerts
    • 5 € en el cicle Clàssica Jove
    • 3 € en el cicle Música de prop

*A l’inici de cada semestre rebreu un correu electrònic recordatori on constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.

Les entrades es poden adquirir de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (utilitzant l’ID de cada alumne, que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’ús personal.

Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de manera presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per Internet (introduint l’ID de cada alumne que podeu trobar a dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0,25 €/hora.


 


 

Salutació

Benvolgudes famílies,Cloem aquest curs acadèmic havent aprovat un nou Pla Estratègic (2019-23) que ens servirà de guia pels propers cursos. Com ja sabeu, aquest Pla Estratègic ha estat treballat de manera coral amb tots els membres de la comunitat educativa i el Patronat de la Fundació L’Atlàntida. La propera tardor us el presentarem perquè en conegueu el seu resultat final.

També aquest juliol, la Comissió de Seguiment del Projecte de Direcció de l’emvic va presentar l’informe favorable a la candidatura de la professora Dolça Albert Generó, que ja ha estat al capdavant de la direcció acadèmica aquest 2019-20. El Patronat de la Fundació, després de llegir l’informe de la Comissió i la defensa de la professora,  va aprovar la candidatura que es desenvoluparà durant quatre cursos més.

 

 


Enquestes satisfacció

A través de l’enllaç següent podreu fer-nos arribar la vostra opinió sobre el curs 2019-20.
Enquesta satisfacció

 

 

 

 


Calendari 2019-20

Aquest proper curs l’activitat de l’Escola de Música de Vic es veurà alterada per la convivència amb el Mercat de Música Viva de Vic, esdeveniment amb una gran activitat transversal que des de fa ja quatre anys comparteix espai amb nosaltres.
Ateses aquestes circumstàncies i d’acord amb la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Vic i el Consell Escolar de l’emvic, ens veiem obligats a fer un inici de curs esglaonat a l’Escola de Música i Conservatori de Vic:

   • 16 de setembre: inici de les sessions lectives d’instrument.
   • 23 de setembre: inici de la resta d’activitat lectiva (llenguatge, cant coral, orquestres, grups, conjunts, cors…)

Fent aquest inici, queden garantides les sessions lectives que recullen les NOFC del nostre centre.
La resta d’aules i escoles de la xarxa començaran tota l’activitat lectiva el 16 de setembre.
Entenem que aquesta situació us suposarà una dificultat organitzativa però us preguem que ens hi pugueu ajudar.

 

 


 

Circular informativa núm. 3 Febrer 2019

Informes d’avaluació 

Us recordem que ja podeu consultar els informes d’avaluació de la primera part del curs. Ho heu de fer a través de la plataforma Gwido que trobareu enllaçada a la nostra web. Si teniu cap dubte sobre les avaluacions, demaneu entrevista amb el vostre tutor que és qui coordina l’avaluació dels seus alumnes. Si no sabeu el vostre usuari i contrasenya, poseu-vos en contacte amb recepcio@emvic.cat

Calendari 

Tal com marca el nostre calendari escolar i d’acord amb el Consell Escolar Municipal de Vic, els dies 4 i 5 de març són festius i el centre estarà tancat.

Portes Obertes 

El proper dissabte 9 de març de les 10 a les 2 podreu gaudir de les Portes Obertes de l’Escola de Música i el Conservatori de Vic. Hi trobareu:

Classes obertes de cant, clarinet, conjunts instrumentals, contrabaix, flauta de bec, flauta travessera, guitarra, guitarra elèctrica, percussió, trombó, trompeta, viola i violí.

A més de l’orquestra simfònica de 10 a 12 a la Sala 2 de L’Atlàntida i l’orquestra de corda de 12 a 14 també a la Sala 2 de L’Atlàntida

Concerts de guitarra, trombó, Jazzband i Bigband.

Activitats 

 • Simfonia Heroica de L.V. Beethoven.  Presentació i comentari de la pel·lícula 11.00h. Projecció de la pel·lícula Eroica de Simon Cellan Jones.

Reunions 

 • Programa CoNeix la música per a alumnes de 0 a 3 anys.  10.30h
 • Projecte educatiu de l’emvic. 11.00h
 • Programa de Sensibilització 12.00h
 • Conservatori de Vic 12.00h

Activitats que organitza l’AMPA 

 • A la recerca de Mozart. Taller adreçat a alumnes de 6 a 8 anys i les seves famílies.
 • Esmorzar a l’entrada de l’edifici
 • Assaig obert de la Coral Brusquina

Activitats Alumni 

 • Assaig de la JOVIC
 • Assaig de l’orquestra d’Alumni

Preinscripció 

Us comuniquem que el període de Preinscripció serà del 9 de març al 9 d’abril.  

 • Alumnes emvic: rebreu un formulari a través del correu electrònic per realitzar la preinscripció
 • Nous alumnes: a través de la Inscripció Ciutadana que trobareu a la web podreu realitzar la preinscripció.

El calendari administratiu serà el següent

 • Tutories del 23 d’abril al 31 de maig.
 • Publicació d’horaris excepte cambra/combo i instrument. 1 de juny.
 • Prematrícula (tria d’optatives i Lliure elecció) de l’1 al 15 de juny
 • Resolució prematrícula 1 de juliol
 • Publicació horaris de cambra i combo. 4 de juliol
 • Confecció d’horaris d’instrument del 10 al 12 de juliol
 • Prematrícula Adults i iMúsica. 1 al 12 juliol
 • Resolució prematrícula Adults i iMúsica. 19 de juliol
 • Matrícula Adults i iMúsica del 6 al 13 de setembre

Proves d’accés al Conservatori 

El període de matrícula serà del 29 de març al 9 d’abril. 

Documentació: 

 • DNI de l’alumne
 • Llistat del repertori d’instrument
 • IBAN per poder domiciliar el pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
 • Rebut bancari (qualsevol rebut domèstic) on figuri el nom del titular i l’IBAN proporcionat pel pagament (només alumnes que no siguin de l’emvic)
 • Taxes: alumnes de l’emvic 30 € / alumnes que no siguin de l’emvic 90 €

La primera part de la prova serà el dimecres 22 de maig a les 10 del matí. La resta de proves es publicaran més endavant.

Aniversari Xarxa emvic 

Aquest curs 2018-19 la xarxa emvic formada per les Aules de Música de Arbúcies, Calldetenes, Folgueroles, Sant Hilari Sacalm, Sant Julia de Vilatorta, Tona i Viladrau celebren 10 anys de la seva creació.

Per celebrar-ho hem organitzat diverses activitats al llarg d’aquest mes de març destacant-ne el concert de la cantata El follet valent, el 29 de març a les 20.00h a la Sala 1 de L’Atlàntida i l’estrena del clip musical Jo canto amb música del professor Antoni Miralpeix i lletra del poeta Víctor Sunyol. Els altres actes continuaran al llarg de la primavera.

Bones pràctiques 

Recordeu que als passadissos de l’escola s’ha de mantenir el silenci per tal de garantir la concentració dels alumnes que estan fent classe. Els membres del Consell Escolar de l’emvic, demanen que les famílies intentin agilitzar les entrades i sortides per tal de fer-les amb el mínim soroll. Alhora, si us heu d’esperar molta estona, disposeu de l’aula i50 (davant de la sala 3).

També estem treballant per tal de fer un Pla d’usos de les aules i de tots els espais de l’escola. Recordeu que l’ús de les aules és exclusivament per estudiar música.

 

 

 

Circular informativa núm. 2
Desembre 2018 Concerts


Aquest mes de desembre podreu gaudir dels concerts de l’Escola de Música i Conservatori de Vic següents:

Concert de grups de vent. Dimecres 5 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Concert d’orquestres. Dimarts 11 de desembre a les 18.15 i a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Cantem el Nadal. Consulteu a la web o a la cartelleres els dies i horaris.

Concert de Nadal. Dijous 20 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida.

Recordeu que la gestió de les entrades dels concerts es gestiona des de les taquilles de L’Atlàntida i podeu adquirir-les presencialment o per internet amb el vostre ID de l’emvic.


Setmana verda:

Els dies 17, 18 i 19 de desembre serà la setmana verda de desembre. Els alumnes que tenen exàmens són:

Tots els alumnes de 6è de Nivell Elemental
Alumnes de Grau Professional

El vostre tutor us informarà del dia i hora de l’examen.

Es suspenen totes les classes excepte els grups d’horari intern.

Bones pràctiques:

Recordeu que als passadissos de l’escola s’ha de mantenir el silenci per tal de garantir la concentració dels alumnes que estan fent classe. Si us heu d’esperar molta estona, estem acabant d’adequar l’aula i50 (davant de la sala3) per tal de fer-ne un lloc de treball i d’espera.
També estem treballant per tal de fer un Pla d’usos de les aules i de tots els espais de l’escola. Recordeu que l’ús de les aules és exclusivament per estudiar música.


Circular informativa núm. 1
Octubre 2018


Benvinguts
Benvinguts al curs 2018-19. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per tota la comunitat educativa en aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tots!


Presentació
Escola de Música i Conservatori de Vic
L’Escola de Música de Vic és una institució centenàrIa que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou

 • Escola Municipal de Música de Vic
 • Conservatori de Grau Professional de Vic
 • Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, St. Hilar de Sacalm i Viladrau. Així com l’Escola de Música de Tona.

Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitzen en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, Consell Escolar i Consell Social.


ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió de l’educació musical a Catalunya.


Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb

 • CoNeix la música per alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’Adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives, descomptant les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Setmanes verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran a l’avançada els alumnes dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.


Quotes
Consulteu les quotes corresponents al 2018-19. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una
matrícula i deu mensualitats (excepte els cursos que han començat a l’octubre).
També es cobraran dues quotes de 8 euros cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 euros per família.


Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes família-professor
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Alumnes que NO fan instrument: podeu concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Cal que demaneu hora a través de recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor amb el correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido. Si no recordeu les claus d’accés, demaneu-les a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau pel bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació.

 • Agenda Setmanal. La rebreu setmanalment pel correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques,, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Web. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també de la web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al moodle… I també el calendari d’activitats
 • Facebook, twitter i instagram. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada a la web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: horaris, matrícules, quotes, informes.

Atenció al públic

Secretaria (situada a Casa Serratosa). Horari 12-14.00h. Secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari 9.30-22.00h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació entrevistes, reserva aules, problemes intranet, lloguer instruments, inscripcions, pagaments, avisos incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professor d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix instrument el primer curs que els alumnes comencen. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.
Lloguer d’instruments


Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per l’estudi musical. Per la realització de treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) s’està adequant per tal de tenir una part per la lectura i el treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. Esperem tenir-ho el més aviat possible. L’espai ja disposa de wifi (11218142)


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball fomentant el silenci i una actitud tranquil·la.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:
10 € en el cicle Grans Concerts
5 € en el cicle Clàssica Jove
3 € en el cicle Música de prop
*A l’inici de cada semestre rebreu un email recordatori on hi constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.
Les entrades es poden adquirir de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet (utilitzant l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’us personal.
Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet.(introduint l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0.25 euros/hora.