Circulars Informatives

Circular informativa núm. 2
Desembre 2018 Concerts


Aquest mes de desembre podreu gaudir dels concerts de l’Escola de Música i Conservatori de Vic següents:

Concert de grups de vent. Dimecres 5 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Concert d’orquestres. Dimarts 11 de desembre a les 18.15 i a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida

Cantem el Nadal. Consulteu a la web o a la cartelleres els dies i horaris.

Concert de Nadal. Dijous 20 de desembre a les 20.00h a la Sala 2 de L’Atlàntida.

Recordeu que la gestió de les entrades dels concerts es gestiona des de les taquilles de L’Atlàntida i podeu adquirir-les presencialment o per internet amb el vostre ID de l’emvic.


Setmana verda:

Els dies 17, 18 i 19 de desembre serà la setmana verda de desembre. Els alumnes que tenen exàmens són:

Tots els alumnes de 6è de Nivell Elemental
Alumnes de Grau Professional

El vostre tutor us informarà del dia i hora de l’examen.

Es suspenen totes les classes excepte els grups d’horari intern.

Bones pràctiques:

Recordeu que als passadissos de l’escola s’ha de mantenir el silenci per tal de garantir la concentració dels alumnes que estan fent classe. Si us heu d’esperar molta estona, estem acabant d’adequar l’aula i50 (davant de la sala3) per tal de fer-ne un lloc de treball i d’espera.
També estem treballant per tal de fer un Pla d’usos de les aules i de tots els espais de l’escola. Recordeu que l’ús de les aules és exclusivament per estudiar música.


Circular informativa núm. 1
Octubre 2018


Benvinguts
Benvinguts al curs 2018-19. Comencem les circulars informatives amb una presentació adreçada especialment a les famílies que s’incorporen a l’emvic. Alhora, és un bon recordatori per tota la comunitat educativa en aspectes de funcionament i ordre intern. Bon curs a tots!


Presentació
Escola de Música i Conservatori de Vic
L’Escola de Música de Vic és una institució centenàrIa que compta amb més d’un miler d’alumnes de totes les edats. L’emvic inclou

 • Escola Municipal de Música de Vic
 • Conservatori de Grau Professional de Vic
 • Xarxa emvic: Aules de música a Arbúcies, Folgueroles, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, St. Hilar de Sacalm i Viladrau. Així com l’Escola de Música de Tona.

Organigrama
L’emvic té un claustre de més de vuitanta professors que s’organitzen en departaments, equips docents i aules. El centre també compta amb una AMPA, una Associació d’Alumni, Consell Escolar i Consell Social.


ACEM i ACCAT
L’Escola de Música de Vic està associada a l’ACEM (Associació Catalana d’Escoles de Música) i el Conservatori de Vic està adscrit a l’ACCAT (Associació de Conservatoris de Catalunya). D’aquesta manera l’emvic està present i participa activament en debats, activitats, formació i reflexió de l’educació musical a Catalunya.


Disseny curricular
Aquest curs, el disseny curricular de l’emvic compta amb

 • CoNeix la música per alumnes de 0 a 3 anys
 • Sensibilització per alumnes de 3 a 5 anys
 • Nivell elemental per alumnes de 6 a 12 anys
 • Nivell mitjà per alumnes de 12 a 18 anys
 • Grau professional
 • Aula d’Adults a partir de 18 anys
 • iMúsica
 • Aula de música tradicional
 • Aula de musicoteràpia
 • Si toquem junts, sona millor.

Calendari escolar
L’emvic segueix el calendari escolar que determina el Departament d’Ensenyament juntament amb el Consell Escolar municipal de Vic.


Sessions lectives
D’acord amb el Consell Escolar, l’escola garanteix un mínim de 32 sessions lectives, descomptant les incidències del calendari que corresponguin a cada dia de la setmana i els dies corresponents a les Setmanes verdes.


Jornades verdes
L’emvic estableix jornades verdes que preveuen la modificació dels horaris habituals i l’anul·lació de l’activitat lectiva ordinària amb la finalitat de programar activitats de seguiment que incideixen en una part de l’alumnat. L’anul·lació de sessions lectives per les jornades verdes no altera el compromís de mantenir el mínim de 32 sessions lectives.
Els tutors informaran a l’avançada els alumnes dels dies i horaris de les activitats de seguiment o exàmens que els afectin.


Quotes
Consulteu les quotes corresponents al 2018-19. Recordeu que el cost total del curs es reparteix en una
matrícula i deu mensualitats (excepte els cursos que han començat a l’octubre).
També es cobraran dues quotes de 8 euros cadascuna en concepte de material fungible i usos de les sales de L’Atlàntida.
Les famílies associades a l’AMPA paguen una quota de 15 euros per família.


Tutoria
El tutor dels alumnes de Sensibilització i de 1r de Nivell Elemental és el professor de llenguatge. A partir de 2n, i sempre que l’alumne faci instrument o PRIG, el professor d’instrument és qui farà de tutor de l’alumne. En el cas dels alumnes que no facin instrument, el tutor els serà assignat a principi de curs.


Entrevistes família-professor
El Pla d’Acció Tutorial estableix un mínim d’una entrevista al llarg del curs que s’hauria de realitzar preferentment a principi de curs. Podeu concretar altres entrevistes amb el tutor o amb altres professors, sempre que ho cregueu convenient.
Alumnes que NO fan instrument: podeu concertar una entrevista amb el professor de llenguatge a partir del febrer. Cal que demaneu hora a través de recepció.
Podeu contactar amb qualsevol professor amb el correu corporatiu nomcognom@emvic.cat


Informes avaluació
En acabar cada quadrimestre (febrer i juny) podreu consultar l’informe d’avaluació a Gwido. Si no recordeu les claus d’accés, demaneu-les a recepció.


Comunicació
La comunicació és un dels elements clau pel bon funcionament del centre. Us recordem els principals canals de comunicació.

 • Agenda Setmanal. La rebreu setmanalment pel correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Circular informativa. Notícies destacades, informacions acadèmiques,, calendaris, normatives. La rebreu per correu electrònic i la trobareu penjada a la web.
 • Web. Seguiu l’actualitat de l’escola a través també de la web. Hi trobareu informacions acadèmiques, formularis, accés a intranet i al moodle… I també el calendari d’activitats
 • Facebook, twitter i instagram. Podeu seguir-nos a través d’aquests canals.
 • Notes informatives. Per a la comunicació més personalitzada, rebreu notes informatives per correu electrònic.
 • Guia de l’estudiant. Estarà penjada a la web abans de començar el procés de preinscripció i prematrícula.
 • Gwido. És la plataforma acadèmica: horaris, matrícules, quotes, informes.

Atenció al públic

Secretaria (situada a Casa Serratosa). Horari 12-14.00h. Secretaria@emvic.cat

 • Certificats, expedients, gestions acadèmiques, matrícules, rebuts, tramitació de títols, modificacions de matrícules, baixes, modificació dades personals.

Recepció (situada al vestíbul). Horari 9.30-22.00h. recepcio@emvic.cat

 • Informacions, fotocòpies, concertació entrevistes, reserva aules, problemes intranet, lloguer instruments, inscripcions, pagaments, avisos incidències.

La carpeta emvic
Tots els alumnes que comencin 1r de Nivell Elemental a qualsevol dels centres rebran a classe la carpeta de l’emvic.


Banc d’instruments
El professor d’instrument gestiona la distribució dels instruments de préstec amb els seus alumnes. Un cop adjudicat l’instrument, heu de passar per recepció a signar la cessió. Us recordem que l’emvic garanteix instrument el primer curs que els alumnes comencen. A partir del segon curs, les famílies han de procurar comprar l’instrument.
Lloguer d’instruments


Reserva d’aules
Els alumnes poden reservar aules d’estudi a recepció: presencialment, per telèfon i per correu electrònic. Us recordem que l’ús de les aules és exclusivament per l’estudi musical. Per la realització de treballs, l’alumnat disposa de l’aula i50, davant de la Sala 3 Joan Anglada.


i50
L’aula i50 (vestíbul de davant de la Sala 3 Joan Anglada) s’està adequant per tal de tenir una part per la lectura i el treball amb taules i cadires i un espai d’espera amb sofàs. Esperem tenir-ho el més aviat possible. L’espai ja disposa de wifi (11218142)


Puntualitat i silenci
Us preguem la màxima puntualitat en l’horari d’entrada i recollida dels alumnes. Alhora, mentre estigueu dins de l’escola, hem de procurar que hi hagi un bon ambient de treball fomentant el silenci i una actitud tranquil·la.


Centre d’Arts Escèniques L’Atlàntida
Novetat: TOTES les entrades (tant les dels espectacles de la programació del centre com de tots els concerts de l’emvic) es gestionaran a través de les taquilles de L’Atlàntida.
Per tal de gaudir de la programació estable de L’Atlàntida, els alumnes de l’emvic disposen de preus especials*:
10 € en el cicle Grans Concerts
5 € en el cicle Clàssica Jove
3 € en el cicle Música de prop
*A l’inici de cada semestre rebreu un email recordatori on hi constarà el llistat d’espectacles on els alumnes de l’EMVIC gaudeixen d’un preu especial.
Les entrades es poden adquirir de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet (utilitzant l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). Les entrades amb preu especial de l’EMVIC aniran timbrades ja que són d’us personal.
Com a novetat, les entrades dels concerts de l’escola  es recolliran de forma presencial a les taquilles de L’Atlàntida o per internet.(introduint l’ID de cada alumne. El podreu trobar dins de la vostra sessió del Gwido). L’entrega de les entrades s’iniciarà aproximadament 1 setmana abans de cada concert. Prèviament s’enviarà un correu electrònic recordatori a totes les famílies.


Pàrquing
Les famílies de l’emvic tenen un important avantatge en la utilització del pàrquing de L’Atlàntida. Es pot adquirir una targeta de 100 o 200 usos al preu de 0.25 euros/hora.