Aula Música Puig-Porret

El PREMI AULA DE MÚSICA PUIG-PORRET
es fruit d’un acord de col·laboració entre l’Escola de Música i la Fundació Puig-Porret. Està adreçat a alumnes de 6è de Nivell Elemental o del curs anterior a l’accés al Conservatori i el seu objectiu és garantir un programa d’aprofundiment a aquells alumnes que demostrin excel·lència i interès en l’estudi musical sense que això suposi un sobrecost afegit a les famílies. Aquest programa d’aprofundiment consistirà en l’adjudicació d’una hora setmanal de classe individual més una sèrie d’activitats paral·leles durant el curs com màsters, concerts, participació en concursos,  o un curs intensiu a l’estiu que s’aniran decicint de manera personalitzada en cada cas.

Per qualsevol dubte parleu amb el vostre tutor. També podeu contactar directament al correu aulademusicapuigporret@emvic.cat