Escola de Música

Les escoles de música imparteixen ensenyaments no reglats, que aporten a l’alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica individual i de conjunt.
L’oferta formativa és oberta i flexible; es poden impartir programes de diferents intensitats i per alumnat de totes les edats. Els estudis de música que s’imparteixen no són reglats i, per tant, no condueixen a l’obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

L’Escola de Música de Vic aplica, d’acord amb el seu Projecte Educatiu, el següent Disseny Curricular:

CONEIX LA MÚSICA 

En el moment del naixement la capacitat d’aprenentatge musical del nadó es troba al nivell més alt. A partir d’aquí, aquest potencial anirà disminuint gradualment fins a estabilitzar-se, de manera que l’etapa que va dels 0 als 3 anys, esdevindrà clau per a l’aculturació musical del nadó. Per això, com més ric sigui l’entorn musical durant l’edat primerenca, més preparat estarà l’infant per comprendre el llenguatge musical quan arribi el moment d’iniciar-ne l’aprenentatge formal.

Sessions de 45 minuts setmanals i l’acompanyament de la mare o el pare.

SENSIBILITZACIÓ 

Iniciació musical en petit grup de 6 a 8 alumnes. Un cop a la setmana. Descobriment del món de la música, els objectes sonors i els petits instruments, aprendre a cantar en grup, a seguir un mateix ritme i una mateixa entonació. Treball i vivència lúdica a partir dels elements més primaris de la música: el timbre, la dinàmica, l’alçada, el ritme, la pulsació, la coordinació motora i l’expressió emocional. Tot plegat en un ambient relaxat i en una aula especialment equipada per aquests objectius.

NIVELL ELEMENTAL

Dels 6 als 11 anys. Escoltar, interpretar i crear: desenvolupar la intel·ligència emocional. Programa troncal per assegurar una base sòlida del Llenguatge musical i Cant Coral. Convenis amb els centres de primària per a l’educació musical integrada en horari escolar: Sagrat Cor, Andersen, Dr. Salarich, Escorial,Guillem de Montrodon, Pare Coll, Sant Miquel.

Itinerari Instrument · a partir dels 7 anys

Aprenentatge de la tècnica bàsica d’un instrument. Mòduls de 20′ a 60′ setmanals que el professor gestiona de manera individual, en petit grup o combinant les dues metodologies. Règim d’estudi personal diari d’acord amb el mòdul lectiu d’instrument. Progressivament s’incorporen activitats complementàries i optatives: orquestra, banda, conjunt instrumental, col·lectives de gran grup, repertorista… Comporta un pla anual d’activitats complementàries: audicions, concerts, magistrals, intercanvis, trobades…

Itinerari Taller PRIG · a partir dels 7 anys

Tallers de Pràctica Instrumental en Grup en sessions de 45′ o 60′ setmanals i en grups de 4 a 6 alumnes. Treball amb instruments de percussió. Projectes i activitats.

 

NIVELL MITJÀ

De 12 a 18 anys. El disseny curricular deixa de ser troncal i es converteix en un programa obert i essencialment optatiu segons l’interès i la dedicació que vulgui posar-hi cada alumne. Es recomanen especialment activitats instrumentals pràctiques i col·lectives com orquestres, cor, classe col·lectiva, etc.

AULES DE MÚSICA 

Les AULES DE MÚSICA són seus diferents a les de Vic on, d’acord amb els ajuntaments respectius, l’Escola de Música de Vic ofereix els programes de SENSIBILITZACIÓ i NIVELL ELEMENTAL descrits anteriorment. Els alumnes poden complementar aquests programes amb activitats a la seu central de Vic. Actualment hi ha Aules Associades als municipis de: FOLGUEROLES, CALLDETENES, SANT JULIÀ, VILADRAU, SANT HILARI i ARBÚCIES.

OFERTA D’INSTRUMENTS
VIOLÍ
VIOLA
VIOLONCEL
CONTRABAIX
PIANO
ORGUE
GUITARRA
CANT
PERCUSSIÓ
FLAUTA b
FLAUTA tv
CLARINET
OBOÈ
FAGOT
SAXO
TROMPETA
TROMPA
TROMBÓ
TUBA
BATERIA
BAIX
GUITARRA e
 
 
OFERTA DE PRÀCTICA INSTRUMENTAL EN GRUP – PRIG
PERCUSSIÓ