Reunions Informatives

PODEU CONSULTAR LES PRESENTACIONS VISUALS DE LES REUNIONS INFORMATIVES QUE ES FAN AL LLARG DEL CURS ADREÇADES A PARES I ALUMNES.

Les presentacions poden trigar una mica a carregar-se perquè contenen força imatges. Espereu.

Per visualitzar-ho amb comoditat, ajusteu la primera diapositiva a la pantalla amb el zoom i passeu amb la fletxeta dreta.


BENVINGUDA A LES FAMÍLIES DELS PROGRAMES CONEIX LA MÚSICA, SENSIBILITZACIÓ I 1R DE NIVELL ELEMENTAL

Reunió de benvinguda on es presenta el Projecte Educatiu de l’Escola, organigrama, normatives de funcionament i
comunicació, etc.

 

 

 

 


PROJECTE EMVIC PELS NOUS ALUMNES

Presentació del projecte EMVIC per les noves famílies de l’EMVIC.

 

 

 

 


ITINERARIS DE NIVELL ELEMENTAL; L’ACCÉS A INSTRUMENT. ADREÇAT A ALUMNES DE 1R DE NIVELL ELEMENTAL.
 

Reunió adreçada als pares i mares de 1er de Nivell Elemental i a tots els que no fan instrument. Orientacions per escollir l’itinerari i l’instrument.

 

 


EL DARRER TRAM DEL NIVELL ELEMENTAL. ADREÇAT A ALUMNES DE 4t I 5è DE NE.

Reunió adreçada a les famílies d’alumnes de 4rt i 5è de NE: Com afrontar el darrer tram d’aquesta etapa, les
assignatures de lliure elecció, l’accés al conservatori, etc.

      • El darrer tram del NE (No vigent al curs 2020-2021)

 


DESPRÉS DE 6è DE NIVELL ELEMENTAL: NIVELL MITJÀ O CONSERVATORI. ADREÇAT A ALUMNES DE 5è I 6è de NE.


El darrer curs del NE. Què suposa entrar al conservatori. Quina és l’oferta de l’emvic al Nivell Mitjà.

 

 


BENVINGUDA AL CONSERVATORI 

Reunió adreçada als pares i alumnes que accedeixen al Conservatori de Vic. Currículum, compromís educatiu, normatives, convalidacions, etc.

      • BENVINGUDA AL CONSERVATORI DE VIC (Pendent juliol 2020)

 

 

 


BENVIGUDA A L’AULA D’ADULTS

Presentació del projecte EMVIC per les noves famílies de l’EMVIC.